Klimatizácia

Je proces úpravy kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch, respektíve označenie pre systém zariadení na úpravu a rozvod upraveného vzduchu.

Pomocou klimatizácie sa mení teplota a vlhkosť vzduchu, taktiež sa môže pridávať vôňa alebo odsávať nebezpečný vzduch.

Klimatizácia je niekedy zdravotná nevyhnutnosť, napríklad v nemocniciach, niektorých vlakoch alebo v niektorých druhoch baní.
Ide o dodávku, montáž a servis klimatizačných zariadení značiekSú to tzv. splity, multisplity, VRV a ďalšie systémy ... o výkonoch od 2kW.