Transportné chladenie
umožňuje bezpečnú prepravu bez zníženia úžitkovej hodnoty

  • potravín
  • liekov
  • kvetov

Chladenie a mrazenie
Vďaka chladeniu vydržia potraviny a polotovary dlhšie čerstvé a vďaka mrazeniu ich môžeme uskladniť aj na veľmi dlhú dobu, čo nám ušetrí nielen čas, ale aj peniaze...

Klimatizácia
je proces úpravy kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch, respektíve označenie pre systém zariadení na úpravu a rozvod upraveného vzduchu.Pomocou klimatizácie sa mení teplota a vlhkosť vzduchu, taktiež sa môže pridávať vôňa alebo odsávať nebezpečný vzduch.

Tepelné čerpadlá
Vykurovacie tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva netradičné zdroje energie na ústredné vykurovanie (ÚK) a na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). Pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie – nízkopotencionálneho tepla z nášho okolia (t.j. z vody, vzduchu, zeme či odpadového tepla), kedy jeho prečerpaním dôjde ku zmene teploty na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme. Základnou perspektívou tepelných čerpadiel je, že do globálneho teplotného režimu planéty nie je priamo pridávané teplo zo spaľovania akéhokoľvek paliva. Nepriamo vzniká určité množstvo tepla v elektrárňach - pri výrobe elektrickej energie spotrebovanej na chod tepelného čerpadla.

Ventilátory, vzduchotechnické zariadenia a rekuperácia tepla
Rekuperácia vzduchu je spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla. V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu. Z kuchyne, kúpeľne a WC je vzduch odvádzaný ventilátorom. Odpadový vzduch prúdi z týchto miestností s vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu, ktorý je do výmenníka privádzaný z vonku. Tento systém je síce náročný ale ušetrí veľké množstvo energie. Má účinnosť až 60-80%. Preto sa často používa pri nízkoenergetických domov.

Elektroinštalácie a systémy MaR
K vyššie uvedeným produktom dodávame elektroinštaláciu a kompletné systémy MaR (meranie a regulácia) značky CAREL.